PV Stav Prostějov Doporučený

Provádíme stavbu RD na klíč, rekonstrukci bytů, domů, bytových jader, kompletní obklady, dlažby a venkovní dlažby, zateplovací práce, sanace objektů a speciální sanace, půdní vestavby.

Nabídka našich služeb je opravdu široká. Všechny námi nabízené služby jsou prováděny ve vysokém standardu a na základě profesních a dlouhodobých zkušeností ve stavebním oboru.

 • veškeré zednické práce, zdivo YTONG, POROTHERM, sádrokarton
 • práce ze stavební chemií Mapei
 • pokládka vnitřních i venkovních obkladů a dlažeb
 • rekonstrukce domů
 • rekonstrukce bytů, bytových jader a koupelen
 • 3D grafické návrhy koupelen
 • zhotovení rodinných domů na "klíč"
 • zateplovací práce
 • sanace objektů a speciální sanace, odvětrávání
 • elektroinstalace
 • vodo a plynoinstalace
 • tepelná izolace budov CERESIT CERETHERM
 • zděné komíny SCHIEDEL
 • půdní vestavby
 • sádrokartonové stropy a příčky, kazetové stropy
 • montáže půdních sklápěcích schodů
 • drobné zámečnické práce
 • montáže topení
 • montáže kotlů na tuhá paliva a plynových kotlů
 • montáže solárních sestav na vodu i topení
 • podlahové topení
 • rekonstrukce a montáže kotelen
 • rozvody vnitřních i venkovních kanalizaci
 • rozvody domovních i průmyslových plynovodů
 • rozvody suchovodů

BYTOVÁ JÁDRA A KOUPELNY

 • zdarma vypracování cenové kalkulace
 • vybourání původního umakartového jádra
 • likvidace odpadu na ekologicky řízenou skládku
 • rozvod elektroinstalace a vodoinstalace
 • objednání, dovoz a osazení sanitární keramiky
 • vyzdění příček technologií YTONG
 • samořejmostí je úklid po dokončené práci

NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

ARCHITEKTURA

Architektura je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů jako je zahradní či bytová architektura. V užším významu slova pak označuje stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru. Tím vyjadřuje umělecké ztvárnění staveb, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby.

Architektura tak spojuje estetické a stavební znalosti, proto lze říci, že se v architektuře výrazně projevují změny společnosti. Díky dlouhému vývoji se ustálila jistá pravidla vyjadřování, která obecně vypovídají o tom jaké tvary a materiály či jejich kombinace jsou vhodné pro jaký účel.

Na významná veřejná architektonická díla jsou vypisovány architektonické soutěže, jež se profilovaly jako osvědčený nástroj v průběhu historie.

Ačkoli architektura začíná v okamžiku, kdy lidé začali budovat první stavby, tak architektura v užším smyslu se začala projevovat až v období starověkých říší, jako byl Sumer a Egypt. Z Egypta také pochází první historicky doložený architekt, kterým byl Imhotep z doby kolem roku 2650 př. n. l., který měl být stavitelem první tzv. džoserovy pyramidy.

Historicky se v architektuře odráželo mnoho pohledů, přičemž základním pohledem nejen evropské architektury byla její podřízenost harmonii. V 19. století se harmonii staveb nadřadil účel stavby. Tím se architektura oprostila od estetických teorií a začala se zabývat především účelností. To vedlo k tomu, že výběr stavebního materiálu, zvolená forma i rozměry byly podřízeny účelu stavby. Protože se tak hlavní zájem architekta přesunul od vnějšího prostoru stavby směrem k vnitřnímu prostoru, začalo se pracovat s novým termínem architektonický prostor. V průběhu 20. století tak došlo k tomu, že architektura získala nový a od historického pojetí poměrně odlišný pohled.

Další informace

Zobrazeno 237 krát